Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tiền chất ma túy

  1. HSE

    Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ

    Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất, theo đó, bổ sung các chất ma túy được dùng hạn chế trong nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế; bổ sung các tiền chất;… 1. Nghị...
  2. hoahong39

    Những loại giấy phép hóa chất ?

    Những loại giấy phép hóa chất: 1.Hóa chất phải khai báo tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương The chemicals subjects to compulsory declaration to MIT. 2.Sản xuất -Kinh Doanh có điều kiện phải xin giấy chứng nhận tại Sở Công Thương The chemicals subjects to conditional production & trading and to...