tiếp xúc hóa chất

  1. HSE

    Làm thế nào để kiểm soát được tiếp xúc hoá chất độc hại tại nơi làm việc?

    Làm thế nào để kiểm soát được tiếp xúc hoá chất độc hại tại nơi làm việc? Vì việc đánh giá hợp chất hoá học là rất phức tạp nên các quốc gia và các tổ chức có xu hướng tập trung đánh giá các hoá chất riêng rẽ trong quá trình xây dựng chiến lược...
scroll-topTop