tiếp xúc với hóa chất

  1. Minh YMT

    Đồ bảo hộ lao động về hóa chất

    Đối với những doanh nghiệp có người lao động làm việc với hóa chất nguy hiểm thì cán bộ HSE nên hướng dẫn cho công nhân mặc đúng cách, đúng chủng loại và theo từng trường hợp khác nhau mà sử dụng đúng mục đích. Hướng dẫn mang PPE về hóa chất có thể kết hợp với huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa...
scroll-topTop