Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tiêu chí nhãn xanh việt nam

 1. Minh YMT

  Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

  NXVN 03:2014 BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC Biodegradable plastic shopping bag (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội – 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm: Bao bì nhựa tự phân...
 2. Minh YMT

  Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm

  NXVN 04:2014 BAO BÌ GIẤY TỔNG HỢP DÙNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Composite paper packing for food products (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội - 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm...
 3. Minh YMT

  Giấy văn phòng - tiêu chí nhãn xanh Việt Nam

  NXVN 07:2014 GIẤY VĂN PHÒNG Office paper (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội - 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm: Giấy văn phòng bao gồm các loại sản phẩm giấy khác nhau...