Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiêu chuẩn an toàn lao động

  1. Tairo

    còn hiệu lực Tiêu chuẩn an toàn lao động

    1. TCVN 2288 - 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất phân loại 2. TCVN 2289 : 1978 Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn 3. TCVN 2290 - 1978 Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn 4. TCVN 2296-1989 Thiết bị rèn ép - Yêu cầu chung về an toàn
Top