Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiêu chuẩn iso 14001

  1. Minh Grac

    Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hệ thống quản lý môi trường

    Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hệ thống quản lý môi trường HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 (ấn bản thứ 3) Ấn bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế các ấn bản thứ hai (ISO 14001: 2004), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Bản dịch ISO 14001:2015 tại...
  2. Minh YMT

    Bài tập lớp ISO 14001 tháng 03/2015

    GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
Top