Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiêu chuẩn iso 14001:2015

 1. Minh YMT

  ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường
 2. Ms Bean

  ISO Bản dịch tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  Bạn nào cần Bản dịch tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì có thể để lại email nhé. Lưu ý: Đây là bản dịch (không chính thức) của phiên bản dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001, Tài liệu này (cả bản tiếng anh lẫn bản dịch) không phải là tiêu chuẩn ISO, nó chỉ được phát hành cho mục đích xem xét và góp...
 3. daibangxanh

  mục tiêu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mới

  Các mục tiêu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mới Cải thiện kết nối giữa các ưu tiên về môi trường và kinh doanh. Tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý môi trường. Nêu bật những đóng góp tích cực của tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường. Làm rõ các yêu cầu về cải...
Top