tiêu chuẩn pccc

  1. thieny

    Bộ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

    Mình có ít tài liệu về tiêu chuẩn pccc share cho các bác nào cần. các bác down ở link bên dưới nhé 1. TCVN 1769-1975._Hồi liệu kim loại đen 2. TCVN 4878-2009. Phòng cháy và chữa cháy 3. TCVN 4879 - 1987 – phòng cháy dấu hiệu an toàn nhóm\ 4. TCVN 5040 - 1990 – Thiết bị phòng cháy chữa cháy ký...
scroll-topTop