Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tiêu chuẩn việt nam

  1. D

    Tiêu chuẩn dùng nước trung bình của mỗi người/ngày

    Cho mình hỏi tiêu chuẩn dùng nước trung bình của mỗi người là bao nhiêu? và tiêu chuẩn Việt Nam nào quy định z mn.