tiêu chuẩn

 1. OMG

  Cần tìm TCVN 9250 : 2012 version English

  Như title, em cần tìm version English cho tiêu chuẩn trên. Mọi người biết nguồn ở đâu thì cho em biết nhé. Xin cám ơn.
 2. Ms Bean

  Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp

  Các bạn cho mình hỏi Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp là dùng cho bao nhiêu người 1 thiết bị vậy ? Tiêu chuẩn nào quy định
 3. hoahong39

  QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao...
 4. Ms Bean

  đánh giá tiếng ồn bằng tiêu chuẩn nào

  Mọi người cho mình hỏi hiện nay mình đang đánh giá tiếng ồn trong 1 xưởng may gia công cho nước ngoài nhưng lên mạng tìm lại thấy rất rất nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn tiếng ồn. Vậy so sánh với tiêu chuẩn nào là phù hợp ? Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn mình biết là: TCVN 3985 TCVN...
 5. hoahong39

  TCVN 3147 :1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung

  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79. Tiêu chuẩn này qui định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển. 1. Qui định chung 1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản...
 6. Tairo

  Tiêu chuẩn an toàn cháy nố

  1. TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- yêu cầu thiết kế 2. TCVN 3254 : 1989 An toàn cháy - yêu cầu chung 3. TCVN 3391 : 1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng thuật ngữ - định nghĩa 4. TCVN 4879 : 1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn 5. TCVN 5040 : 1990...
 7. meomaythongminh

  3733/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao đ

  BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 3733/2002/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO...
scroll-topTop