tình hình rác nhựa

  1. leeahnjun

    Rác thải nhựa đang “hủy diệt” trái đất như thế nào?

    Rác thải nhựa đang “hủy diệt” trái đất như thế nào? Mỗi năm, thế giới thải ra 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần 1/3 số túi nilon con người thải ra không được thu gom và xử lý. Hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên Trái đất. Tính trung bình, mỗi phút thế giới thiêu thụ 1 triệu chai nhựa…...
scroll-topTop