Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tính kết cấu

  1. T

    tính kết cấu trong bể xử lý nước thải

    công việc tính kết cấu trong các bể xử lý do kỹ sư xây dựng hay môi trường, tính nội lực rồi bố trí thép theo lý thuyết hay chỉ cần nhập vào sap2000 là xong, cảm ơn các bạn nhiều
Top