Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tính lượng phát thải

  1. H

    Thắc mắc về công thức tính lượng phát thải của SO2

    mọi người cho em hỏi: nồng độ phát thải của SO2 là 0.07mg/m3, lượng nhiên liệu sử dụng 30000 lít/ tháng. thì làm thế nào tính được lượng phát thải ạ.