Ứng dụng Gom Rác GRAC

tổ chức chứng nhận iso

  1. Minh YMT

    Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn ISO

    Cấp giấy chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Các tổ chức và các công ty thường muốn có được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO (ví dụ ISO 9001 hoặc ISO 14001) mặc dù giấy chứng nhận không phải là một yêu cầu.Lý do tốt nhất cho mong muốn...
Top