toluen

  1. T

    Tiêu chuẩn của Toluen trong sơn

    chỗ mình làm về hàng thủ công mỹ nghệ. mình muốn tìm hiểu về Tiêu chuẩn giới hạn cho phép của Toluen trong sơn bề mặt các mặt hàng thủ công mỹ nghệ trước khi xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, châu Á. Mong mọi người giúp đỡ!
scroll-topTop