phần mềm quản lý rác thải thông minh

tốt nhất

 1. Minh YMT

  Khóa học HSE tháng 7/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
 2. Minh YMT

  Khóa Học ISO 14001 nâng cao tháng 8/2014

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 mở rộng" và "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của...
 3. Minh Grac

  Khóa học HSE tháng 5/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
 4. T

  Thông tin về một số khóa học HSE , ISO , ...

  Chào các bạn! Tôi vừa mới tham gia diễn đàn này vì cũng thấy hay hay. Hiện nay tôi đang là giảng viên giảng dạy về BẢo hộ lao động tại Trường Đh Tôn Đức Thắng, tôi thấy có rất nhiều bạn quan tâm đến lĩnh vực an toàn sức khỏe và môi trường (HSE). Các bạn có thể liên lạc với tôi để chia sẻ thông...
Top