Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tra cứu chỉ số chất lượng

  1. phungdayne

    TRA CỨU CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

    Tra cứu chỉ số chất lượng môi trường tại Việt Nam Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index – AQI) là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí hiện tại hoặc dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong tương lai. Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các...