Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

trắc nghiệm hse

  1. Minh Grac

    Trắc nghiệm an toàn môi trường HSE

    Trắc nghiệm an toàn môi trường HSE dành cho cán bộ phụ trách an toàn môi trường HSE trong doanh nghiệp, sinh viên chuẩn bị ra trường. Bộ trắc nghiệm này do Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn môi trường biên soạn và chuyển giao. https://ungphosuco.vn/category/trac-nghiem-hse/
  2. Minh Grac

    Đánh giá trắc nghiệm HSE

    Ban quản trị YMT thực hiện chương trình trắc nghiệm QHSE đã từ năm 2012 với điểm nhấn là HSE và Quản lý môi trường. Mục đích của chương trình này là tạo điều kiện cho chúng ta review lại kiến thức, đánh giá kiến thức cơ bản về HSE của các thành viên xanh. Trong quá trình thực hiện không thể...