Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

trách nhiệm

  1. O

    Hãy ngừng oán trách và học cách chịu trách nhiệm

    Vào một ngày thứ bảy, để hoàn thành kế hoạch dự án, tôi quyết định làm thêm ở nhà, ngồi cặm cụi với máy tính từ 9 giờ sáng đến tận 6 giờ tối mà chỉ hoàn thành được một nửa. Ngồi lướt wed một chút, xem ti vi một tẹo, bật nhạc thư giãn một hồi, xuống bếp làm chút đồ ăn đồ uống rồi ngủ trưa khoảng...
  2. hoahong39

    Bài học về sự tự giác và trách nhiệm

    Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, sai quân lính đặt một hòn đá to giữa một lối đi, định xem thái độ của mọi người sẽ như thế nào khi thấy hòn đá chắn lối đi. Từng người, từng người một đi qua, ai cũng chỉ tặc lưỡi, trách nhà Vua không giữ đường sá sạch sẽ. Ngay cả ngài Tể tướng đi qua, ông...
Top