Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

trái đất ngừng quay

  1. hoahong39

    Giả tưởng thú vị: Con người sẽ ra sao nếu Trái đất ngừng quay

    Đã bao giờ bạn tự hỏi, loài người sẽ phải đối mặt với điều gì nếu một ngày Trái đất ngừng quay? Ngay tại thời điểm này, Trái đất của chúng ta vẫn không ngừng quay quanh Mặt trời. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất bị một vật thể đâm vào khiến cho nó ngừng quay hoặc quay...