trạm xử lý nước thải

  1. N

    bùn thải từ quá trình chạy vận hành thử nghiệm

    bên em đang chạy vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải, bùn thải được chứng minh là chất thải thông thường nhưng bên Sở có nói là do dòng thải này không liên tục nên không thể căn cứ kết luận như vậy được. Vậy nếu như thế thì bên Em sẽ phải tốn nhiều tiền để cứ 1 đợt 1 tuần hoặc 1 tháng là...
  2. C

    Hỏi về lập lại báo cáo ĐTM

    Em muốn hỏi cả nhà chút nhé. Em đang nghiên cứu một hồ sơ cho khu công nghiệp, trước đây họ đã có báo cáo ĐTM, trong báo cáo của họ cũng đã có trạm xử lý nước thải tập trung là 6000m3. tuy nhiên, đến nay họ mới bắt đầu xây trạm và tăng theo quy hoạch mới là tăng coogn suất lên 6600m3. KCn này...
scroll-topTop