Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

trang thiết bị bảo hộ

  1. quangthanhtran

    Sơ lược về trang thiết bị Bảo hộ

    Thông tư 04_2014_TT-BLDTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong đó có bảng hướng dẫn chi tiết trang thiết bị bảo hộ cho từng ngành (29 Ngành nghề)
  2. taibi_cmt

    Hướng dẫn trang thiết bị bảo hộ trong thông tư 04/2014/BLĐTBLDXH

    Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Trong đó có có thêm trang bị xà phòng. Không biết trang bị như thế nào? Ai có văn bản hướng dẫn thì pm giúp nha!