tranh về môi trường

  1. leeahnjun

    GIẬT MÌNH VỚI NHỮNG TRANH VẼ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

    Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, loài người đã phá hủy hơn 130.000 km vuông rừng hàng năm. Trong vòng 50 năm qua, con người đã gây ra những thay đổi mạnh mẽ về môi trường, gây tuyệt chủng nhiều loài động vật, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Dưới đây là các tranh vẽ sẽ...
scroll-topTop