Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

trẻ em đối mặt

  1. leeahnjun

    Trẻ em đối mặt với tương lai không chắc chắn, các chuyên gia cảnh báo

    Trẻ em đối mặt với tương lai không chắc chắn, các chuyên gia cảnh báo Không có quốc gia nào mang đến cho trẻ cả cơ hội nuôi dưỡng lành mạnh và môi trường phù hợp với tương lai của chúng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu và quảng cáo có hại khuyến...