trồng nhiều cây

  1. leeahnjun

    Tại sao chúng ta phải trồng nhiều cây xanh ?

    Tại sao chúng ta phải trồng thêm nhiều cây xanh, bởi vì cây xanh hấp thu khí Carbonic từ không khí, giữ lại Carbon và trả lại Oxy cho không khí. Khi bầu khí quyển giảm bớt Carbonic thì khí hậu bớt nóng, khí hậu bớt nóng thì bão bớt tàn khốc do ít năng lượng...
scroll-topTop