Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

trưởng phòng an toàn môi trường

  1. Minh YMT

    Tư vấn Mô tả công việc của trưởng phòng an toàn môi trường - HSE manager

    Mô tả công việc của vị trí quản lý an toàn môi trường - HSE manager (có thể là trưởng phòng an toàn môi trường) Mỗi ngành nghề đặc trưng thì vị trí HSE manager sẽ có yêu cầu khác nhau như: Ngành xây dựng, cơ điện ME thiên về thi công công trình, site làm việc sẽ là công trường. Vị trí HSE...
Top