Ứng dụng Gom Rác GRAC

tư nhân

  1. meomaythongminh

    working: nhà nước >< tư nhân >< nước ngoài

    Nhà nước thì ổn định, lương không cao Tư nhân thì học hỏi nhiều hơn Nước ngoài thì đòi hỏi cao, lương cao Với tôi thì tôi chọn nhà nước, còn các bạn thì sao
Top