Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tuanbacha

  1. D

    Hệ thống XLNT tòa nhà không cần bể tự hoại

    Dear : All Mình được biết gần đây trong việc thiết kế hệ thống XLNT cho tòa nhà chung cư, có cty đưa ra công nghệ XLNT nhận trực tiếp nước thải từ tòa nhà dẫn tới hệ thống, không cần qua bể tự hoại. Như vậy, trong xây dựng tòa nhà, không cần xây bể tự hoại ( các bác CĐT thích quá ), nhưng mình...
Top