ứng dụng công nghệ

  1. leeahnjun

    Ứng dụng công nghệ để có nguồn nước sạch

    Ứng dụng công nghệ để có nguồn nước sạch Với người dân ở những vùng miền núi, nguồn cung cấp chính nước sinh hoạt hằng ngày vẫn là nước sông, suối. Tuy nhiên, nguồn nước này khó bảo đảm cả về chất lượng và số lượng, nhất là vào mùa khô. Để giải quyết tình trạng này, các nhà khoa học của Viện Kỹ...
  2. leeahnjun

    Ứng dụng công nghệ để có nguồn nước sạch

    Ứng dụng công nghệ để có nguồn nước sạch Với người dân ở những vùng miền núi, nguồn cung cấp chính nước sinh hoạt hằng ngày vẫn là nước sông, suối. Tuy nhiên, nguồn nước này khó bảo đảm cả về chất lượng và số lượng, nhất là vào mùa khô. Để giải quyết tình trạng này, các nhà khoa học của Viện Kỹ...
scroll-topTop