uyển nổi siêu nông

  1. nguyenvantubn

    Thiết bị tuyển nổi DAF

    Tuyển nổi siêu nông DAF trong xử lý nước thải Tuyển nổi siêu nông DAF (bể daf tròn) Hệ thống tuyển nổi siêu nông hay còn được gọi là máy tuyển nổi, có chức năng tách chất rắn lơ lửng trong nước thải ra khỏi nước với mục đích thu hồi hoặc thải bỏ chất thải trong nước trước khi xả thải ra môi...
scroll-topTop