văn bản pháp luật về hóa chất

  1. HSE

    Tổng hợp văn bản pháp luật về hóa chất

    VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT Luật hóa chất 2007; Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành...
scroll-topTop