Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

văn bản pháp luật về hóa chất

  1. HSE

    Tổng hợp văn bản pháp luật về hóa chất

    VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT Luật hóa chất 2007; Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành...