Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

văn bản pháp lý

  1. ducquang

    Văn bản và biểu mẫu liên quan đến giấy phép môi trường

    ai thông thạo về các thủ tục văn bản trả lời về đề án và đánh giá tác động môi trường giúp e với. nhắn tin vào sdt của e để e liên hệ nhe. 0943335822
  2. O

    các VBPL quy định về báo cáo giám sát môi trường?

    Tìm kiếm trên mạng, em chỉ thấy các văn bản quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết môi trường thôi. em không tìm thấy văn bản pháp lý nào về báo cáo giám sát môi trường. ai biết thì chỉ giúp em với:) cảm ơn!
Top