vấn đề với nhựa là gì

  1. leeahnjun

    Vấn đề với nhựa là gì?

    Vấn đề với nhựa là gì? Nhựa thực sự hữu ích và chúng tôi sử dụng nó mỗi ngày. Nhưng những gì xảy ra sau khi chúng ta vứt nó đi đang gây ra một vấn đề lớn cho hành tinh của chúng ta. Người ta nghĩ rằng hơn năm nghìn tỷ mảnh nhựa có trong các đại dương trên thế giới và phải mất nhiều năm để nó...
scroll-topTop