vận hành trạm xử lý nước thải

 1. xq.cnmt

  Khóa học Vận hành Trạm xử lý nước thải tháng 10/2015

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 10/2015 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí...
 2. Minh YMT

  Khóa Học Vận Hành Trạm Xử Lý Nước Thải Tháng 07/2015

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 01/2018 (3 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải? Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí...
 3. Minh YMT

  Khóa học vận hành trạm xử lý nước thải tháng 04/2015

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 04/2015 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí...
 4. H

  Nước thải  Xin tư vấn về vận hành Trạm xử lý nước rác

  Em là sinh viên mới ra trường, nhận đc công việc là vận hành một trạm xử lý nước rỉ rác. Hiện nay thì hệ thống xử lý bằng sinh học của Trạm bao gồm bể kỵ khí và bể hiếu khí (aerotank) đều rất kém hiệu quả. Trạm đã hoạt động được hơn 2 năm và em nghĩ là vi sinh vật trong các bể này đều chết hết...
 5. Minh YMT

  Khóa học vận hành trạm xử lý nước thải tháng 8/2014

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 8/2014 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí hóa...
Top