Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

văn hóa an toàn

 1. hoahong39

  Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN

  Tạo ra một môi trường làm việc an toàn không chỉ đơn thuần là việc phát hiện và loại bỏ những mối nguy hoặc đưa ra những quy trình làm việc an toàn mà còn hơn thế nữa. Bài toán khó nhất trong quản lý an toàn chính là yếu tố con người thể hiện qua thái độ và hành vi của họ. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN...
 2. Minh YMT

  Tạo ra một văn hóa an toàn

  Tại sao bạn muốn một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ? Nó đã được quan sát thấy ở các trang web VPP OSHA và xác nhận bởi các nghiên cứu độc lập phát triển nền văn hóa an toàn mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn nhất duy nhất trên giảm tai nạn của quá trình nào. Đó là lý do duy nhất này mà phát triển những nền...
 3. Minh YMT

  văn hóa an toàn là gì ?

  Văn hoá an toàn là cách thức mà an toàn được quản lý tại nơi làm việc, và thường phản ánh "những thái độ, niềm tin, nhận thức và các giá trị mà nhân viên chia sẻ liên quan đến an toàn" Các khái niệm liên quan của khí hậu đại diện cho niềm tin được chia sẻ an toàn của người lao động về cách các...