Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

vanliem

  1. vanliem

    xử lý nước thải nhà ăn

    anh chị cho mình hỏi, mình có công trình xử lý nước thải nhà ăn mỗi khi bơm nước lên trên bể điều hòa và bể aerotank mà bọt nổi trắng nhiều. anh chị nào có giải pháp khắc phục chỉ giáo cho mình được không??? thank m.n nhiều.
Top