Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

vantuyenenv

  1. vantuyenenv

    AQUATOX-đánh giá các yếu tố tác động lên sinh trưởng, phát triển của thuỷ sinh vật

    AQUATOX Phần mềm của cục bảo vệ môi trường liên bang Mỹ dùng để đánh giá các yếu tố tác động lên sinh trưởng, phát triển của thuỷ sinh vật Ai nên sử dụng? - Các nhà quản lý MT - Giáo viên các trường đại học - Các trung tâm nghiên cứu về MT - Những người làm ĐTM, quy hoạch...
Top