Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

vat lieu hap thu co2

  1. H

    Vật liệu mới hấp phụ khí CO2 dễ dàng

    (KhoaHoc) - Một tấm plastic giống như miếng xốp hút khí thải nhà kính carbon dioxit (CO2) có thể dễ dàng chuyển đổi dạng nhiên liệu hóa thạch ô nhiễm này thành các nguồn năng lượng mới, ví dụ như hydro. Vật liệu này – giống một dạng plastic được dùng để gói thực phẩm – có thể đóng một vai trò...