vat sac nhon

  1. D

    Vật sắc nhọn

    Mình đang tìm hiểu về việc quản lý các vật sắc nhọn trong công ty như: dao, kéo...ai có tài liệu hay đã làm rồi thì giúp mình đưa ra cách quản lý, những rủi ro, biện pháp khắc phục có thể xảy ra được không? Xin cám ơn mọi người!
scroll-topTop