Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

vdmap

  1. V

    Cung cấp và giới thiệu phần mềm VDMap giúp hỗ trợ biên tập bản đồ trong Mapinfo

    Nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, khảo sát và thành lập bản đồ các loại. Đây là những bước hết sức quan trọng, quyết định rất nhiều đến kết quả của quá trình thành lập bản đồ số. Trước đây quá trình khảo sát và thiết kế gần như tách biệt nhau, việc giao tiếp giữa hai quá trình được thực hiện...
Top