về rùa biển

  1. leeahnjun

    Về rùa biển

    Rùa biển đã chu du khắp các đại dương trong hơn 100 triệu năm qua. Nhưng mọi chuyện dần khó khăn hơn khi con người bắt đầu xâm lấn môi trường sống của chúng. Rùa biển bắt đầu bị bắt và ăn thịt vì chúng khá dễ dàng bị đánh bắt. Nơi sinh sống của chúng bị huỷ hoại bởi ô nhiễm và rác thải trên khắp...
scroll-topTop