Ứng dụng Gom Rác GRAC

verderair

  1. Loteco

    Thiết bị Bơm màng đôi khí nén Verderair, nguyên lý hoạt động

    Nguyên lý hoạt động bơm màng đôi khí nén - Bơm màng đôi khí nén (bơm AODD) Verderair : Có hiệu suất làm việc hiệu quả nhất nhờ có nhiều cải tiến về thiết kế nên bơm Verderair có thể chỉ cần dùng lượng khí nén bằng 60% so với các loại bơm cùng loại khi bơm cùng một mức công suất Verderair sản...
Top