Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

vì đô thị thông minh

  1. Minh Grac

    GRAC- vì đô thị thông minh

    Khi nói đến khái niệm đô thị thông minh hoặc thành phố thông minh thì chúng ta hình dung đây là một hệ thống tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số (dây thần kinh), hệ thống nhúng thông minh (não...