vi pham hanh chinh

  1. H

    Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

    Mình xin trình bày một vấn đề như thế này, nếu có mem nào biết thì giúp mình với nha, xin chân thành cảm ơn! Mình là Chuyên viên của phòng Tài nguyên và Môi trường; hiện tại công an môi trường của huyện chuyển cho phòng mình 04 bộ hồ sơ yêu cầu tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử lý vi...
scroll-topTop