vi sinh xử lý nước thải

  1. T

    Tại sao phải sử dụng vi sinh trong xử lý nước thải?

    Ngoài phương pháp hóa học, vật lý học thì nhiều đã bắt đầu chuyển sang lựa chọn giải pháp sử dụng vi sinh trong xử lý nước thải. Bởi vì vi sinh đạt hiệu quả xử lý nhanh với hiệu xuất cao ♦ Tác hại từ nước thải và vi sinh xử lý nước thải là gì? Trong nước thải luôn chứa rất nhiều các hợp chất...
  2. H

    Hỏi về vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải

    Chào các anh chị, tôi đang vận hành nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp khu vực miền bắc. Vì mới chạy bằng vsv để xử lý (aerotank) nên không biết mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp (<10 độ) thì có ảnh hưởng đến vi sinh vật nhiều hay không? Có cần các...
scroll-topTop