việt nam tái chế

  1. Ngan2001

    Thu gom thiết bị điện tử tại nhà TP.HCM

    Danh sách thiết bị điện tử được thu gom bởi VNTC: - Máy vi tính CPU, Laptop - Màn hình TV CRT - Màn hình TV LCD - Máy in, máy fax, máy scan - Điện thoại di động, máy tính bảng - Máy photocopy - Ti vi - LCD - Ti vi - CRT - DVD, VD, máy nghe nhạc CD và các loại đầu đĩa khác. - Máy ảnh và máy quay...
scroll-topTop