viết thư đề nghị

  1. leeahnjun

    Em bé Hà Nội viết thư đề nghị 40 trường học không thả bóng bay ngày khai giảng

    Em bé Hà Nội viết thư đề nghị 40 trường học không thả bóng bay ngày khai giảng "Khi thả bóng bay lên thì các chú chim hay động vật khác nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển, những chú rùa biển sẽ bị nhầm với sứa", cô bé lớp 5 viết...
scroll-topTop