Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

voc

  1. huyloicnvt

    [HỎI ĐÁP] VẤN ĐỀ SỐ ĐIỂM LẤY MẪU KHÍ THẢI TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT

    Hi all, Như trên tiêu đề em đã nói. Hiện em đang tìm hiểu vấn đề lấy mẫu khí thải tại công ty sản xuất ( sản xuất giày chủ yếu là VOC). Vậy cả nhà cho em hỏi là có thông tư hay nghị đình nào quy định về vấn đề số lượng lấy mẫu khí (ống khỏi nào cũng cần lấy hay 1 xưởng chỉ cần 1 ống địa diện) và...
  2. Minh YMT

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi -VOC

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (Volatile organic compound) VOC là gì Chất hữu cơ ở dạng rắn và/hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường. CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng thuật ngữ VOC trong lĩnh vực vật liệu phủ, được hiểu là hàm lượng chất...
Top