Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xác định chất thải nguy hại

  1. Oanh74

    Bùn thải nguy hại và không nguy hại?

    Anh chị có ai biết quy trình kiểm tra thành phần của bùn thải để kết luận nó thuộc CTNH hay không chỉ cho em với ạ? công ty em chuyên dệt nhuộm vải, khu vực Đông Nam Bộ ạ! Tks all!