Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xác nhận. công trình bảo vệ môi trường

  1. T

    Xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường- Phải làm sao?

    Có cách nào để 1 doanh nghiệp xin được thủ tục " Xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường" trong khi doanh nghiệp đó không có hệ thống xử lý ( không phát sinh nước thải sản xuất, còn nước thải sinh hoạt thì chỉ qua bể phốt ). Theo ý kiến của bên chi cục BVMT thì nước thải sinh hoạt chỉ...